முரசு கரைதல்

எனக்கு எப்பவும் முரசினால் இரத்தம் கசிகின்றது,ஒரு சின்ன fruits சாப்பிட்டால் கூட இரத்தம் வருகின்றது.இதற்கு ஏதாவது வீட்டு வைத்தியம் இருந்தால் சொல்லுங்களேன் தோழிகளே.

மேலும் சில பதிவுகள்