நீர்கட்டி

சித்த மருத்துவம் மூலம் நீர்கட்டி குணமாகி குழந்தை செல்வம் பெற்றவர்கள் உண்டா?

HI BANU ....i am maha...

1)nega malaveam bea periods anea muthal 3 days sapdugga..neer kattium kuranchidum then uterus la irukure puzhuvum seathu udanea karbam undagavum 90% vaippu irukku...

2)neem flower add milagu =idiththu sappital uterus sammanthamanea anaithu m therum nu eangaiyo padichchea neyabagam.........then one more

3)paruththi leaves+honey=uterus sammanthamanea anaithu diseasum sari agum.

ரொம்ப நன்றி மஹா, நான் முயற்சி செய்து பார்க்கிறேன்.

மேலும் சில பதிவுகள்