hairs in legs

வனக்கம். என் 4 வயது பெண்னுக்கு காலில் கையில் அதிக முடி இருக்கிரது. எப்படி இதை தடுக்கலாம்? pls reply me..

pls give me tips.. how to reduce..

mahe

kulanthayai kulipatumbothu manjal theyithu kulipaatungal,naladaivil mudiin valarchi kuraium.

இப்போது school பொற அவசறதுல மஞ்சள் போட டைம் இருக்காது ல பா... அதுக்கு என்ன செஇயலாம்?

மேலும் சில பதிவுகள்