ஆண்களுக்கு கருவலயம் போக

ஆண்களுக்கு கருவலயம் போக உருளைக்கிழங்கு use பன்னலாமா?பலன் கிடைக்குமா?அல்லது வேர ஏதும் use பன்னலாமா?rose water பன்னினால் குளிர்ச்சி மட்டும் தான் கிடைக்குமா?கருவளையம் போகாதா?

மேலும் சில பதிவுகள்