எடை குறைப்பு

கொண்டை கடலையில் கொழுப்பு சத்து அதிகம் உள்ளதா ?

கொண்டகடலையில் கொழுப்பு சத்து குறைவாகதான் உள்ளது தாரளாமாக சாப்பிடலாம்.

மேலும் சில பதிவுகள்