பதில் வேண்டும்

Electronic muscle stimulation என்றால் என்ன பக்கவிளைவுகள் வருமா இது எதற்கு பயன்படுத்துவது

Electronic muscle stimulation helps to stimulates the neuro muscular functions by using mild electricity

eventhough its side effect free - its better to use under the supervision of Physiotherapist or Doctor

Dr.Senthil Kumar.D Says
உங்களின் வட்டத்தை விட்டு வெளியே வாருங்கள் - வாழ்க்கை மிகவும் பரந்து விரிந்தது

Thank u sir

இதுவும் கடந்து போகும் (•‿•)

மேலும் சில பதிவுகள்