சோற்றுக் கத்தாலை

சோற்றுக் கத்தாலை சாப்பிட்டால் மாதவிடாய் சுழற்சி சரிவர ஆகுமா?, பிள்ளைப் பேறு கிடைக்குமா தோழிகளே, யாருக்காவது அனுபவம் இருக்கிறதா?

மேலும் சில பதிவுகள்