ஜி தமிழில் ஹோம் மினிஷ்டரில்

ஜி தமிழில் ஹோம் மினிஷ்டரில் ரோபோ சங்கர் ரொம்ப லேடீசை கேவலப் படுத்துகிறார். இந்த பெண்களும் வெட்கம் இல்லாமல் அவர் சொல்றதை எல்லாம் செy ய்கிறார்கள். ஸால் கூட இல்லாமல். தோழிகள் கருத்தை சொல்லுங்கள்.

மேலும் சில பதிவுகள்