இடம் விற்பனைக்கு

அவினாசி to கோபி bye pass road ,தாத்தனூர் கிராமத்தில் 2.5 ஏக்கர் மற்றும் இணைய பூமி 6 ஏக்கர் விற்பனைக்கு உள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர் தொடர்பு கொள்ளவும் mgayathri@gmail.com

மேலும் சில பதிவுகள்