குழந்தைக்காக முயற்சிப்பவர்கள்

நான் 5 வருடம் கழித்து இப்போ தான் consive ஆகி இருக்கேன்.கடந்த 1 1/2 வருடம்மாக treatment எடுதேன்.ஒவ்வரு மாதமும் கருமுட்டைக்காக மாத்திரை சாப்பிடுவேன்.பிறகு கருமுட்டை உடைவதற்கு ஊசி போடுவாங்க.அந்த முரையில் தான் நான்consive ஆனேன்.நீங்கலும் கவலை படமல்treatment எடுத்து கடவுலயும் நம்புங்கள்

mORINGING THAN SAPIDAVENDUM

MKM

மேலும் சில பதிவுகள்