குழந்தைக்காக காத்திருப்போர் கவனத்திற்கு

முருங்க பூ சாப்பிடுங்க .உங்க நாள் முடிந்து ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு சாப்பிடுங்க கண்டிப்பா பலன் கிடைக்கும்

முருங்கை பூவை எப்படி சாப்பிட வேண்டும்

முடிந்ததை முயற்சி செய்வோம்
முடியாததை பயிற்சி செய்வோம்

வாழ்த்துக்களுடன்
பூர்ணி

மேலும் சில பதிவுகள்