அறுசுவை தோழிகள் அனைவருக்கும் "மே" தின நல்வாழ்த்துக்கள்.