எனக்கு ஹெல்ப் பன்னுக்க என்னொட கொலன்த தாய்ப்பால் குடிக்க மாடிக்கaa

எனக்கு ஹெல்ப் பன்னுக்க என்னொட கொலன்த தாய்ப்பால் குடிக்க மாடிக்கa என்ன panrathunae தெரியல 21 டய்ச் அகுது அவ பெரன்து நாந்தான் கரந்து கரன்து குடுக்ரன் அவ வாய் வச்சி சப்ப-vae மாட்டிக்கா பாலும் வட்துர மாதிரி நா feel பன்ரன் என்னொட காம்பு சிருசா இருக்ரதால அவலால சப்ப முடிஅல கரன்தா கம்மியா தான் வருது lactogen 1 தான் குடுக்ரன் பொதாதுக்கு......tips kudunga plsssssssss.........alugayaa varuthu......

unga amma ilana unga paati kita itha pathi kelunga, nalla suggestions kedaikum

ellarum try panni pathutanga

better you consult doctor ma

மேலும் சில பதிவுகள்