சிறுநீரில் பழுப்பு

சிறுநீரில் பழுப்பு குழந்தை உருவாவதை பாதிக்குமா? எனக்கு thyroid பிரச்சனையும், pcos பிரச்சனையும் உள்ளது, இப்போது அனைத்தும் நார்மல்.இம்மாதிரியான பிரச்சனைகளை யாரவது சந்தித்தது உண்டா?

மேலும் சில பதிவுகள்