வெளிநாட்டு தோழிகளே உதவுங்கள்

எனக்கு கடந்த மாதம் தான் திருமணம் நடந்தது.எனது கணவர் வெளிநாட்டில்(China) வேலை பார்க்கிறார். நான் அடுத்த மாதம் எனது கணவருடன் சீனா செல்கிறேன். சீனாவில் யாரேனும் உள்ளீர்களா?. தயவு செய்து எனக்கு கூரவும். அங்கு நானும் எனது கணவருடன் 1 வருடம் இருக்க போகிறேன். அங்கு போகும் போது என்ன பொருள்களை கட்டாயம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அங்கு எப்படி இருக்கும்? யாரேனும் தமிழ் தெரிந்தவர்கள் அங்கே உள்ளீர்களா தயவு செய்து உதவுங்கள். அவர் அங்கு சென்று 4 வருடங்கள் ஆகிறது. வீடு & சமையல் பாத்திரங்கள் உள்ளது .சமையல் சாமான்கள் இந்தியா இருந்து தான் 1 வருடத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டுமாம் .அங்கு அணைத்து சமையல் மளிகை பொருளும் கிடைகாதாம். உங்களுக்கு இது போன்று ஏதேனும் அனுபவம் இருந்தால் உதவுங்கள். நான் கோவை இல் உள்ளேன்.இந்தியாவில் இருந்து சீனா விற்கு மளிகை சாமான்களை குறைந்த செலவில் எப்படி அனுப்புவது.நாங்கள் 1 வருடத்திற்கு மளிகை சாமான்களை கொண்டு செல்ல முடியாது. அதனால் அனுபவம் உள்ளவர்கள் உதவுங்கள்.

--Saranya---

எனக்கு கடந்த மாதம் தான் திருமணம் நடந்தது.எனது கணவர் வெளிநாட்டில்(China) வேலை பார்க்கிறார். நான் அடுத்த மாதம் எனது கணவருடன் சீனா செல்கிறேன். சீனாவில் யாரேனும் உள்ளீர்களா?. தயவு செய்து எனக்கு கூரவும். அங்கு நானும் எனது கணவருடன் 1 வருடம் இருக்க போகிறேன். அங்கு போகும் போது என்ன பொருள்களை கட்டாயம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அங்கு எப்படி இருக்கும்? யாரேனும் தமிழ் தெரிந்தவர்கள் அங்கே உள்ளீர்களா தயவு செய்து உதவுங்கள். அவர் அங்கு சென்று 4 வருடங்கள் ஆகிறது. வீடு & சமையல் பாத்திரங்கள் உள்ளது .சமையல் சாமான்கள் இந்தியா இருந்து தான் 1 வருடத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டுமாம் .அங்கு அணைத்து சமையல் மளிகை பொருளும் கிடைகாதாம். உங்களுக்கு இது போன்று ஏதேனும் அனுபவம் இருந்தால் உதவுங்கள். நான் கோவை இல் உள்ளேன்.இந்தியாவில் இருந்து சீனா விற்கு மளிகை சாமான்களை குறைந்த செலவில் எப்படி அனுப்புவது.நாங்கள் 1 வருடத்திற்கு மளிகை சாமான்களை கொண்டு செல்ல முடியாது. அதனால் அனுபவம் உள்ளவர்கள் உதவுங்கள்.

--Saranya---

something is better than nothing.

please help me

something is better than nothing.

help me dears

something is better than nothing.

மேலும் சில பதிவுகள்