அன்பு தோழிகளே

அன்பு தோழிகளே,அதிமதுரம் பொடி உபயோகித்தால்,மார்பகம் Fit ஆகுமா?யாராவது பதில் கூறுங்கள்

hai friends,
anybody reply me

மேலும் சில பதிவுகள்