மாதுலை அதிகம் சாப்ட்டா

மாதுலையில் இரும்பு சத்து அதிகம் அல்லவ,,மாதுலை அதிகம் சாப்ட்டால் பாப்பா கருப்பாக பிறக்கும் என்கிரார்கலெ உன்மையா

நீங்க சொல்லுறது உண்மை தான், மாதுளை அதிக இரும்பு சத்து உள்ளது ஆனால் அதிகம் சாப்பிடமால் தினதோறும் ஒரு பழம் சாப்பிடுங்கள், பாப்பா சிவப்பாக தான் பிறக்கும்,

thnnks balabharathi akka

HI sowmyaseetharaman yaru sonnathu its not true mathulam palam karpa paiyai valimai akum child also white ah perakum

மேலும் சில பதிவுகள்