பலாக்காய்

யாருக்காவது பலாக்காய் சாதம் சமைக்க தெரியுமா அதாவது பலா சுளையினுல் சாதம் வைத்து சமைப்பார்கலாமே தெரிந்தவர்கள் சொல்லவும்

மேலும் சில பதிவுகள்