சேமிப்புக்கு உதவுங்கள்....

நான் சேமிப்புக்கு புதியவள்.நல்ல சேமிப்பு திட்டங்களில் சேர வழி காட்டுங்கள் தோழிகளே....அதே போல LIC பற்றியும் கூறுங்கள்.

என்னுடைய mail id riazdeen5@gmail.com தொடர்புகொள்ளவும்

adi maram kolirnthalthan nooni maram valarum

நான் உங்களை mail-ல் தொடர்புகொள்கிறேன்.

No pains,No gains

ANANTHAGOWRI.G

இன்னும் ஏன் தொடர்பு கொள்ளவில்லை gowri savings more 'details plz contact my id

adi maram kolirnthalthan nooni maram valarum

கொஞ்சம் டைம் இல்லை.சீக்கிரம் mail செய்கிறேன்.

No pains,No gains

ANANTHAGOWRI.G

நானுங்களுக்கு mail அனுப்பிவிட்டேன்.

No pains,No gains

ANANTHAGOWRI.G

மேலும் சில பதிவுகள்