குழந்தை குப்பற படுக்கும் போது பேதி

இன்று 3 மணிக்கு இருந்து 7 மணி வரை பர்க்கும் போது 7 தடவை பேதி சிறிய அளவு வந்தது. நாளிக்கு vaccine. already late for 15 days because of loose motion. my baby trying roll over now. 3months she is age. pls advice to me. it is normal or not.

பதில் தருங்கள் தோழி

Sila babys kupura vilrapo ipd agrathu true than.but nenga rompa nal vachtrkarathu nalathula.so udane doctora parunga.becose 3 month baby so alachyama rkavendam.

Kalam pon ponrathu

மேலும் சில பதிவுகள்