வண௧ம்ேதள௧ோ

yanaku last month 18th date achu pa ana etha month na romba ethair pakuran nalauthu nadam yanru one day tha thali poi eruku pa god keta pray pani koga pa etha month yana ku nekanu

kandipa pray panrom pa kavala padama irunka nanum kulanthaiku tha wait panran pa

nanum pray panikuren same nanum papakaga wait panren

nalla erupom nalla erupom ellarum nalla erupom

ungaluku marriag yapa achu pa

மேலும் சில பதிவுகள்