பெரம்பூர்

இந்த மன்றத்தில் இருப்பவர்கள் யாரெனும் சென்னையில் உள்ள பெரம்பூரில் இருக்கறிங்களா

im in manali near to perambur

if you follow the given word life will get easy with out any stress between couples
SLAGO -S =Support L=Loving A=Accepting G=Giving O=Open

by
Indra raj

மேலும் சில பதிவுகள்