மார்பகம்

தோழி

என் மார்பகத்தில் கம்பில் கட்டி சுடு கட்டில் போல இருக்கு . என் வாய் கிழ்யும் கட்டி எப்படி சரி பண்ணலாம். என் குழந்தைக்கு பால் தருக்கிறன். 6 மாத குழந்தை பால் தரும் போது மட்டும் 2 நிமிடம் வலி இருக்கு அப்புறம் இல்லை. இதை எப்படி சரி பண்ணலாம்

மேலும் சில பதிவுகள்