மகிழ்ச்சியான செய்தி தோழிகளே!

இன்று காலை Urine டெஸ்ட் Positive என்று வந்தது:)அடுத்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும். Please Help ..

In Bangalore எந்த Maternity hospital சிறந்தது?

நீங்கள் எந்த‌ பகுதி(Which Area)? Check with doctor.

நான் INDIRANAGAR il வசிக்கிறேன்

congrats frnd

Congrats

Good morg friends

congratulation friend.

hi hi

Thanks all for your lovely wishes:)

hai anna gd mor....

ஆயிரம் முறை சிந்தியுங்கள். ஒருமுறை முடிவெடுங்கள்!

congrats frd.....

ஆயிரம் முறை சிந்தியுங்கள். ஒருமுறை முடிவெடுங்கள்!

மேலும் சில பதிவுகள்