கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள்

அனைவருக்கும் எனது இனிய கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்.

அறுசுவை நேயர்களுக்கு எனது கிறிஸ்மஸ் மற்றும் புதுவருட நல்வாழ்த்துக்கள்.

THuSHI

அறுசுவை மன்றத்தினருக்கும், மற்றும் அறுசுவை நேயர்களுக்கும் எனது இன்பம் நிறைந்த நத்தார் மற்றும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.

மேலும் சில பதிவுகள்