அகல் விளக்கு கோலம்

இடுக்குப் புள்ளி 13 - 7

Comments

சுபத்ரா... சூப்பர் :)

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா

இரண்டு வகை விளக்குகள்! அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

அகல் விளக்கு கோலம் சூப்பர், கார்த்திகை பண்டிக்கைக்கு இந்த கோலம் போட்டால் இன்னும் அழகாக இருக்கும்.