நான்கு புள்ளி குட்டிக் கோலங்கள்

Comments

சூப்பர். பாப்சிக்கல் ஸ்டிக்ஸ் அடுக்கினது போல இருக்கும் கடைசி கோலம் மிகவும் பிடித்திருக்கிறது.

எனக்கு இதெயெல்லாம் பார்க்க... படிக்கும் காலத்தில் மாத்ஸ் நோட் கடைசி பேஜ்ல புள்ளி வைத்து இப்படி வரைந்து பார்க்கிறது ஞாபகம் வருது. ;))

‍- இமா க்றிஸ்