பூக்கோலம் - 2

நேர்ப்புள்ளி - 21 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

ஹை! என்ன அழகு! இதுல்லாம் தரைல போடப்படாது. சுடில பெய்ன்ட் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். ;) கலக்குறீங்க.

‍- இமா க்றிஸ்

பூக்கோலம் சூப்பர், கலரும் சூப்பர்.