நட்சத்திரக் கோலம்

இடுக்குப் புள்ளி 15 - 8

Comments

கலர்கலரா நட்சத்திரங்கள்... அழகு சுபத்ரா. ஈசியாவும் தெரியுது.

‍- இமா க்றிஸ்

தினமும் உங்க கோலம் பார்த்துகிட்டு வரேன். நட்ச்சதிர கோலம் சூப்பர், கலரும் அருமை.

Colorfull ah irukuga

God is great