நான்கு புள்ளி குட்டிக் கோலங்கள் - 3

Comments

;)) நான் போட்டுப் பார்த்துட்டேனே! டைல்ல ஒன்று, ஸ்லேட்ல ரெண்டு. ;))

இந்தக் குட்டிக் கோலங்கள் பிடிச்சிருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

குட்டிக் கோலம் நோட்டில் போட்டு வைச்சுட்டேன்...

கலை