ஸ்வஸ்திக் கோலம்

நேர்ப்புள்ளி, 19 - 1

Comments

ஹை! சூப்பரா இருக்கே!

‍- இமா க்றிஸ்

ஸ்வஸ்திக் கோலம் சூப்பர், வெள்ளிக்கிழமை கேற்ற கோலம்.

கோலம் மிக‌ அழகா இருக்கு