சங்கு கோலம்

இடுக்குப் புள்ளி 15 - 8

Comments

அம்மாடியோவ்! எப்புடில்லாம் போட்டு அசத்துறீங்க! சூப்பர் சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்