அறிமுகம்

அன்பு தோழிகளுக்கு என் உள்ளார்ந்த வணக்கம் . எனக்கு குழந்தை பிறந்து 5 1/2
மாதம் ஆகிறது. எனக்கு ஏதேனும் அறிவுரை கூறுங்கள்

வணக்கம் தோழி,
உங்களுக்கு எதை பற்றி அறிவுறை தேவை என்று குறிப்பிடவில்லையே!

mk

அன்பு இருந்தால் ஆகாததும் ஆகும்.

‍‍‍‍‍‍
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Unkaluku ethai patri arivurai kuranum tholi

ML

மேலும் சில பதிவுகள்