பூக்கோலம் - 11

இடுக்குப் புள்ளி, 7 - 4

Comments

அறுசுவை டீம்,
சிம்பிளி சூப்பர்ங்க‌ சுபத்ரா, பூ அழகு......

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *

ella kolamum suppera iruku..

கண்ணுக்கு மை அழகு, கவிதைக்குப் பொய் அழகு மாதிரி அறுசுவைக்குக் கோலம் அழகு.
சூப்பர் சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்