பாதுகாப்பான சேமிப்பு

எனக்கு திருமணம் ஆகி 1.1/2 வருடம் ஆகிறது. எனதுமுதல் திருமண நாள் அன்று என் கனவர் 1லட்சம் கொடுத்து தங்க நகை வாங்க சொன்னார். நான் வாங்கியது 80ஆயிரத்துக்கு மட்டும் தான் மீதி 20 ஆயிரம் செய்கூலி சேதாரம் வரி.20 ஆயிரம் எனக்கு நஷ்டம் .
நாதல்லா தங்க கடையில் சேமிப்பு திட்டம் பார்தேன் 11மாதம் 9090கட்டினால் 12வது மாதம்1லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க நகை வாங்கலாம்.செய்கூலி செதாரம் வரி ஏதும் இல்லை.

இது நல்ல திட்டமா? நாதல்லா நம்பிக்கை யான கடையா?

இல்லை வேறு ஏதேனும் வகையில் தங்க நகை வாங்கலாம்

ஐடீயா கொடுங்க பா Please ...

hello...sister...please you have to purchase some cloths from
like Bombay or Pune & open a new Business...this is really good idea..

if any doubt call me 80980 22891

hi sister,please give me idea.

contect me 9840308100

madam
which Business going to do...

thank u

மேலும் சில பதிவுகள்