சமயல் அறையில் மின்விசிறி (Exhaust Fan) உள்ள எண்ணையை எவ்வாறு சுத்தம் பன்னலாம் ?

சமயல் அறையில் மின்விசிறி (Exhaust Fan) உள்ள எண்ணையை எவ்வாறு சுத்தம் பன்னலாம் ?

ஹார்ட்‌வேர் கடையில் தின்னர் கிடைக்கும் அதை வாங்கி துணியில் தொட்டு துடையுங்கள் எண்ணைய் கறை போய் விடும்.(கையில் gloves போட்டுகோங்க)

மிக்க நன்றி அக்கா..

மேலும் சில பதிவுகள்