குருவி கோலம் - 4

நேர்ப்புள்ளி, 21 - 1

Comments

சூப்பர் கோலம். ரொம்ப, ரொம்ப அழகா இருக்கு சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்

குருவி கோலம் கலர்புள்ளா அழகா இருக்குங்க‌.....

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *