பூக்கோலம் - 17

நேர்ப்புள்ளி, 5 புள்ளி 5 வரிசை

Comments

ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப அழகு :)

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா

அழகா இருக்கு சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்