ஆப்பிள் கோலம்

நேர்ப்புள்ளி, 6 புள்ளி 6 வரிசை

Comments

அழ..கு சுபத்ரா. எப்படியெல்லாம் கோலம் போடுறீங்க! சூப்பர்.

‍- இமா க்றிஸ்

ஆப்பிள் பெண்ணே நீ யாரோ?
சுபத்ரா கோலம் வெகு அழகு :)

வெற்றி பெற்ற பின், தன்னை அடக்கி வைத்துக் கொள்பவன், இரண்டாம் முறை வென்ற மனிதனாவான்.

என்றும் அன்புடன்
சிவிஸ்ரீ