பூக்கோலம் - 21

இடுக்குப் புள்ளி - 11 புள்ளி, 6 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

:-) சுலபமான அழகான கோலம்.
பிடித்திருக்கிறது சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்

கலர் காம்பினெஷன் சூப்பர் சுபா :)

அப்படியே கிறிஸ்மஸ்க்கு போடுற‌ மாதிரி ஒரு கோலம் போட‌ கத்து கொடுங்க‌ அன்னைக்காது நா போட‌ முயற்சி பண்ணூவேன் :)

கனிமொழி -----

விழிகளை காயபடுத்தும் கண்ணீர் வேண்டும் அப்போதுதான் நம் கண்ணீர் துடைக்கும் கரங்கள் யாருடையது என்பது நமக்கு தெரியும்