சுத்தமான ரவிக்கை

நம் உடலிளிருந்து வெளியேறும் வியர்வையால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது நாம் அணியும் ரவிக்கைகள் தான். அதிலும் பட்டு ரவிக்கையானால் புடவையிலும் கறை ஏற்ப்படுத்தி விடும். இப்படி விலையுயர்ந்த ரவிக்கைகளை அடிக்கடி துவைப்பதால் அதன் நிறமும் அழகும், பாதிக்கப்படும்.
வியர்வையால் ரவிக்கை பாதிக்கப்படுவது முதலில் அதன் அக்குள்பகுதி தான். அதை தடுக்க ஒரு மெல்லிய ஸ்பான்ஜ்ஜை அளவாக வெட்டி ரவிக்கையின் அக்குல் பகுதியில் வைத்து ஒன்று இரண்டு ஒட்டு தையலை போட்டு அணிந்தால் வியர்வையை ஸ்பான்ச் உறிஞ்சி விடும். பிறகு ரவிக்கையை கழற்றும் பொழுது இந்த ஸ்பான்ஜ்ஜை மட்டும் நீக்கி விட்டால் ரவிக்கையில் துளி கூட வியர்வை ஒட்டாமல் இருக்கும். ஸ்பான்சை மட்டும் பிரித்தெடுத்து கழுவி மீண்டும் தேவைப் படும் பொழுது தைத்து அணியலாம்.
ஸ்பான்ஜ் கிடைக்கா விட்டால் நாம் வாங்கும் சில கைச் சட்டை, கோட், போன்ற உடுப்புகளின் தோள் பட்டையில் சிறிய ஸ்பான்ஜை வைத்து தைத்திருப்பார்கள். அதை பிரித்தெடுத்து ரவிக்கையில் தைத்துக் கொள்ளலாம். அல்லது ஏதாவதொரு கெட்டி துணியையாவது வைத்து தைத்து அணிந்தால் பிரச்சனை குறையும்.நீண்ட நாட்களுக்கு ரவிக்கை சேதமடையாமல் வைத்து சுத்தமாகவும் அணியலாம்.

மேலும் சில பதிவுகள்