பூக்கோலம் - 26

நேர் வரிசை - 6 புள்ளி 6 வரிசை

Comments

வெகு அழகு. பிடித்திருக்கிறது.

இயற்கையில் காணக் கிடைக்காத வகைப் பூக்களெல்லாம் அறுசுவையில் பூக்கக் காண்கிறேன். :-) வாழ்த்துக்கள்.

‍- இமா க்றிஸ்

அழகோ அழகு ...

கனிமொழி -----

விழிகளை காயபடுத்தும் கண்ணீர் வேண்டும் அப்போதுதான் நம் கண்ணீர் துடைக்கும் கரங்கள் யாருடையது என்பது நமக்கு தெரியும்

Super