9 வது மாதம்

எனக்கு இது 9 வது மாதம்.டெலிவரி டேட் நவம்பர் 21 சொல்லிருக்காங்க.குழந்தையின் தலை எப்போது திரும்பும்.நான் என்றிலிருந்து குழந்தை பிறப்பை எதிர்பார்க்கலாம்.

மேலும் சில பதிவுகள்