சிக்கு கோலம் - 2

நேர்ப்புள்ளி - 7 புள்ளி. 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

வழமை போல அழகு. எல்லோரும் காலைல வீட்டு வாசல்ல கோலம் போடுவாங்க. சுபத்ரா அறுசுவை முகப்புல. :-)

‍- இமா க்றிஸ்