பூக்கோலம் - 28

இடுக்குப் புள்ளி - 9 புள்ளி, 5 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

அழகாக இருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்

எப்படி இப்படிலாம் டிஃபரன்ட் கோலமா போடுறீங்க‌... !! சூப்பருங்க‌.

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா

அழகா ஈசியா இருக்கு.

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *