பெனாயில் பயிர்சி வகுப்பு

தோழிகலே எனக்கு பெனாயில் பயிர்சி வகுப்பு ஊரப்பாக்கம் ல எங்க எடுக்கரான்கனு தெரின்சா சொல்லுங்க pls

its very simple sister. u buy ilr. phinoyilfrom shop colour and sent. phinoyiul and 10lr water nalla mix pannvavum. and mix colour cent .now yr pginoyil readt. thats all. if u want to take the dealership u contact kavibalaji@gmail.com

மேலும் சில பதிவுகள்