பூக்கோலம் - 31

நேர்ப்புள்ளி, 8 புள்ளி 8 வரிசை

Comments

பூ ரொம்ப அழகா இருக்கு!!! எவ்வளவு அழகு, அழகா கோலம். என்னால நன்றி மட்டும் தான் போடா முடியும். போட்டுர்றேன். அழகான கோலத்துக்கு நன்றி.

உன்னை போல் பிறரை நேசி.

சிம்பிளா, அழகா இருக்கு. பிடிச்சிருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்