ஹாய் ப்ரண்ட்ஸ்

en name fathima.enaku mrg mudinju 2&half yers avuthu.inum baby illai.hus 2 yrsa foriegnla irunthanga ipo ooruku vanthu 6 months aguyhu.6 mnthsa. delhila settle agi orukom.6 mnthsa baby try panrom.2 mnths back hospital ponom. doc blood test urine test hormone thayyroid yellam check pannunaga.hus semen analysis culture panunaga.yella resultsume fine oru prblmum illa.2day enakku period aydichu .9th day hsc edukanunu doc solerkanga tube test panna.antha result pthetu prblm ilana iui panalanu solerkanga..iui panalama enaku confusea iruku pls help me frndssssssss....

Marriage agi 5 years agi kulandai illatitha iui vaiganum

மேலும் சில பதிவுகள்