டிசைன் கோலம் - 41

நேர்ப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

மேகமும் நட்சத்திரமும் ஒன்னா மின்னுது :)

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா