பூக்கோலம் - 43

நேர்ப்புள்ளி - 8 புள்ளி, 4 வரிசை, 4 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சின்ன‌ பூ கோலம் ரொம்ப‌ அழகா இருக்கு, கலரும் சூப்பர்.

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *

Superb

மிகவும் அழகாக‌ உள்ளது. சூப்பர் கலர். வாழ்த்துக்கள்

CUTE..

ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்